اهم فعالیتها و وظایف

 • اجرای فرآیند جذب و پذیرش شرکت ها و مؤسسات در پارک علم و فناوری
 • ابلاغ آیین نامه های پارک و قوانین حقوقی- مالی به شرکت ها و مؤسسات عضو پارک و نظارت بر حسن اجرای قوانین
 • نظارت مستمر و ارزشیابی دوره ای فعالیت شرکت ها و مؤسسات
 • اعمال سیاست های کلان پارک در حوزه شرکت ها و مؤسسات
 • پیگیری در خواست ها و مطالبات شرکت ها و مؤسسات در حوزه پارک
 • برنامه ریزی و تدوین راهبردهای مؤثر در گسترش کمی و کیفی فعالیت شرکت های مستقر در پارک
 • هدایت و هدفمند سازی پروژه های جاری پارک در قالب اهداف کلان نظام

شرایط و نحوه پذیرش

 • واحدهای فناوری مستقل : تنها شرکت هایی در پارک مستقر خواهند شد که با تأمین ضوابط زیر، طرح فناور ایشان از دید پارک در مرحله بلوغ باشد
 • ارائه پروپوزال علمی و طرح تجاری قابل دفاع
 • داشتن هوّیت حقوقی ثبت شده تحت عنوان شرکت دانش بنیان
 • حضور حداقل چهار نفر دانشجو یا فارق التحصیل دوره کارشناسی به بالا یا دو نفر دانشجوی دورکارشناسی ارشد به بالا
 • حضور حداقل دو نفر با سابقه فعالیت علمی-پژوهشی در حوزه فعالیت واحد
 • توانایی مالی در تامین هزینه های جاری واحد فناور
 • داشتن گردش مالی متوسط بیش از 200 میلیون ریال در سال
 • داشتن بیش از 3سال سابقه کاری موفق
 • داشتن پروانه بهره برداری و مجوزهای لازم برای فعالیت از نهادهای مربوطه
 • داشتن برنامه کاری دقیق و واقع بینانه مطابق با طرح تجاری ارائه شده
 • پذیرش ضوابط مالی و سازمانی پارک علم و فناوری
 • اولویت های جذب واحدهای فناوری مستقل
 • واحد های موفق خارج شده از مراکز رشد
 • شرکت های دارای شریک خارجی
 • شرکت های دارای فعالیت های متناسب با نیاز های بومی منطقه
 • شرکت های دارای رابطه و تعامل مستمر، موثر و مفید با پارک و واحدهای فناور مستقر
 • شرکت های دارای گردش مالی قابل توجه و شرکت های موفق در زمینه شناخت و تعامل با بازار
 • نمودار گردش کار جذب و استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
 • واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي عمده : شرکت ها، صنايع و يا سازمان هاي تحقيقاتي كه داراي واحد تحقيقاتي مصوب در چارت سازماني خود هستند اگر واجد شرايط ذيل باشند
 • ارائه حداقل یک برنامه تحقیق و توسعه سازمان مادر و ارائه طرح تجاری و برنامه کاری قابل قبول متناسب با برنامه تحقیق و توسعه سازمان مادر
 • داشتن حداقل دو نفر نیروی تمام وقت دارای مدرک کارشناسی به بالا و یا یک نفر نیروی تمام وقت کارشناسی ارشد به بالا
 • مطابقت زمینه فعالیت واحد تحقیق و توسعه با برنامه تحقیق و توسعه سازمان مادر
 • گردش مالی متوسط حداقل 1000میلیون ریال در سال، بازدهی قابل قبول دارایی ها و میزان کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم حداقل 100نفر در سازمان مادر
 • حضور مشاوران یا نیروهای دارای سابقه پژوهشی مناسب با طرح توسعه و تحقیق
 • اولویت های جذب واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای عمده
 • حضور اعضای هیأت علمی دانشگاهها به عنوان مشاور و یا عضو اصلی واحد
 • تطابق برنامه تحقیق و توسعه سازمان مادر با نیازها و استعدادهای بومی منطقه
 • توانایی مالی و تجاری شایسته سازمان
 • سازمان های دارای رابطه و تعامل مستمر، مؤثر و مفید با پارک و واحدهای فناور مستقر
 • نمودار گردش کار پذیرش و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
 • مراكز پژوهشي و پژوهشكده هاي دولتي مستقل يا وابسته به دانشگاه ها كه در زمينه‏هاي فناوري و تحقيقات كاربردي توسعه‏اي فعاليت دارند، مي‏توانند اگر واجد شرايط ذيل باشند
 • ارائه اساسنامه و برنامه سه ساله مطابق با اهداف و برنامه های توسعه پارک
 • همکاری مستمر حدقل 2نفر عضو هیأت علمی یا بیش از 5 نفر دانش آموخته کارشناسی ارشد به عنوان مشاور، همکار یا عضو اصلی در پژوهشکده
 • مصوب بودن واحد به عنوان پژوهشکده یا مرکز تحقیقات در دانشگاه یا دستگاه اجرایی مربوطه
 • تعریف حداقل 5 پروژه تحقیقاتی دارای پروپوزال علمی قابل دفاع، قبل از ورود به پارک
 • گردش مالی متوسط سالانه حداقل 100 میلیون ریال در سال برای پژوهشکده مستقل
 • ارائه برنامه حمایتی سالانه مصوب دانشگاه یا دستگاه اجرایی مادر از پژوهشکده یا مرکز تحقیقاتی و یا مستندات تصویب تخصیص بودجه برای پژوهشکده یا مرکز تحقیقاتی
 • دارای حداقل 3 سال سابقه فعالیت در محیط مستقل، قبل از ورود به پارک
 • توانایی سازمانی برای مدیریت و حمایت از پروژه ها
 • اولویت های جذب مراكز پژوهشي و پژوهشكده هاي دولتي مستقل يا وابسته به دانشگاه ها
 • حضور تعداد بیشتری از اعضای هیأت علمی دارای رتبه های علمی معتبر
 • تعریف پروژه مطابق با نیازها و استعداد های بومی منطقه
 • تعریف پروژه در راستای فناوری های نو
 • کادر اجرایی و پرسنل سازمانی با سابقه کار بیشتر
 • اجرا و به ثمر رسیدن پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی قبل از ورود به پارک
 • نمودار گردش کار پذیرش و استقرار پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

کاربرگ ها و آیین نامه ها