ویرایش خبر انتخاب شدهگالری تصاویر خبر 

  • زمان تحویل غرفه ها از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 16/11/1395 خواهد بود . کارگاه های آموزشی نیز در طول برگزاری نمایشگاه دایر خواهند شد.

    نوشته شده توسط روابط عمومی در تاریخ 1395-11-12

  •   فایل ضمیمه خبر را از اینجا دانلود کنید .